آنتن آرایه فاز فعال

پیشرو چین است آنتن آرایه فعال 28 گیگاهرتز ، آنتن 64 APAR آنتن ، آنتن آرایه فعال 24 گیگاهرتز بازار محصول