فروش برتر

آنتن راداری آرایه ای مرحله ای

پیشرو چین است فیلتر عبور موج متوسط ​​3db ، فیلتر عبور متوسط ​​موج متوسط ​​700 مگاهرتز ، فیلتر هارمونیک کم عبور 2.5DB بازار محصول