تماس با ما
Xu

شماره تلفن : 17756009260

مشخصات QC

1 ، صنعت فن آوری بالا و جدید

2گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست

3گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد شده است

4 ، گواهی ثبت حق چاپ کپی رایت نرم افزار کامپیوتر

 • Hefei Haitian electronic technology co.,LTD
  استاندارد: High and new technology industry
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hefei Haitian electronic technology co.,LTD
  استاندارد: Environmental management system certificate
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hefei Haitian electronic technology co.,LTD
  استاندارد: Established occupational health and safety management system certificate
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hefei Haitian electronic technology co.,LTD
  استاندارد: Computer software copyright registration certificate
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط: